I Series

En un principi evolucionada per protegir-nos i facilitar una visió global dels possibles perills exclusivament del nostre entorn horitzontal. 

Aquesta visió humana és d’aproximadament 100/67.5 en format horitzontal. Aquesta serie d’imatges vol forçar una mirada diferent de la realitat, creant un format vertical extrem, de proporcions radicalment diferents a les que els nostres ulls estan acostumats, que equivaldria a un format 100/647,5 (i que és exactament 4 vegades phi ((1+arrel de 5)x2)). 

Aquesta proporció “transforma” sense modificar la realitat la visió que tenim del món que ens envolta. Les linees horitzontals, els canvis de materialitat de textura es transformen en bandes de proporcions dispars que composen una “mirada” estreta i repleta de colors. Aquesta manera de “emmarcar” la realitat vol acompanyar i potenciar la sensibilitat de l’espectador a veure la realitat amb uns altres ulls. Unes proporcions que ens permeten contemplar la realitat amb una altra mirada, una altra sensibilitat, un altre punt de vista… 

Tot és qüestió de proporcions, composició, sensibilitat…

Fotos d’aquesta sèrie encara disponibles per la seva venda, contacti amb nosaltres per més informació.

Per a més informació sobre l’estudi, projectes o qualsevol consulta, no dubti en contactar amb nosaltres. També pot visitar els nostres projectes d’Arquitectura, separadament.